Image
Programma  09.00

Ontvangst en registratie

  09.30

Opening en inleiding door de dagvoorzitter

  09.40

De diagnose kanker: een existentiële crisis in zingeving en identiteit

Deze lezing geeft inzicht in het begrip ‘ont-worden’ als reactie op de existentiële crisis na de diagnose kanker. Dat ont-worden is nodig om te worden wie je bent. Zo ontstaat perspectief op het verwerken van een ziekte als kanker. Op emotioneel niveau is verwerken altijd ook een rouwproces. Op spiritueel niveau is het een proces van loskomen van illusies over het leven en jezelf en het accepteren van de realiteit ervan. Veranderingen in lichaamsbeleving spelen een cruciale  rol in dit proces. William Yang bespreekt het verschil tussen een functioneel-instrumentele lichaamsbeleving, zoals artsen die hanteren, en de sensorisch-sensitieve lichaamsbeleving zoals patiënten die kunnen ervaren.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Inzicht in het spirituele proces, niet als een ‘verheven zielstoestand’, maar als een worsteling met de realiteit-zoals-die is.
 • Samenhang tussen veranderingen in lichaamsbeleving en kijk op werkelijkheid en ervaring van het zelf in 4 stadia van het ziekteproces.

Spreker:
William Yang, onderzoeker en psycho-energetisch therapeut, William Yang Foundation


  10.00

Nieuwe behandelingen voor kanker: en werk(t het?)

Kankerbehandelingen hebben veelal impact op werk. Werk is in de spreekkamer van de oncoloog  een onderbelicht onderwerp, en ik vermoed dat de impact van verschillende kankerbehandelingen in de spreekkamer van de bedrijfsarts/verzekeringsarts onvoldoende bekend zijn.  Er zijn veel nieuwe behandelmogelijkheden voor kanker, zowel in adjuvante setting als in palliatieve setting. Een aantal behandelopties (met hun consequenties) bij veel voorkomende maligniteiten komt aan de orde. De nadruk zal liggen op adjuvante behandelingen.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Er zijn steeds meer behandelopties voor kanker, met zeer wisselende impact op functioneren.
 • Tijdens adjuvante behandelingen is contact met werk/bedrijfsarts zinvol.
 • Er zijn patiënten die in een palliatief traject graag blijven werken.

Spreker:
Dr. Machteld Wymenga, internist oncoloog, Medisch Spectrum Twente


  10.40

Basispresentatie Richtlijn

Het doel van de richtlijn Kanker en Werk is dat deze leidt tot een betere begeleiding voor de (potentieel) werkende met kanker; centraal staat de gezondheid en kwaliteit van leven van de (potentieel) werkende. De richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek, over interventies om de kwaliteit van het leven van de werkende met kanker te verhogen, onnodig verzuim en instroom in uitkeringen/-arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken, en over prognose en terugvalpreventie. Desiree bespreekt de belangrijkste punten uit de richtlijn met u.

Sprekers:
Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige Radboudumc en instituutsopleider SGBO
Cobi Oostveen, bedrijfsartsconsulent oncologie


  11.20

Pauze

  11.50

Richtlijn Kanker en Werk .....
Wat hebben bedrijfs- en verzekeringsartsen hieraan?

Steeds vaker overleven werkenden die geconfronteerd worden met een diagnose kanker. Als gevolg hiervan bereiken meer mensen met een diagnose kanker de poort van de WIA en krijgen verzekeringsartsen met deze groep te maken. Daarnaast is er ook de groep bij wie de aandoening niet behandelbaar blijkt en bij wie derhalve een mogelijke IVA uitkering aan de orde is. Voor beide situaties kan de richtlijn Kanker en Werk voor bedrijfsartsen mogelijk ondersteuning bieden.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Relevantie van de richtlijn Kanker en Werk voor beoordelen van het RIV.
 • Belang van de richtlijn Kanker en Werk bij beoordeling van functionele mogelijkheden voor werk.
 • Belang van de richtlijn Kanker en Werk voor het beoordelen van de prognose.

Spreker:
Em. Prof. dr. Haije Wind, Em. Bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde,  Amsterdam UMC, locatie AMC


  12.20

Ervaringen van de patiënt met kanker en de bedrijfs- en verzekeringsarts

Patiënten met kanker hebben –zoals elke patiënt- verwachtingen van hun contacten met bedrijfs- en/ of verzekeringsarts. Hier is in diverse onderzoeken aandacht aan besteed. Heeft het geleid tot verbeteringen?  Het recente onderzoek van NFK (doneer je ervaring) van april 2019 lijkt deze veronderstelling te weerspreken. In deze voordracht zal worden ingegaan op enkele van deze onderzoeken en zal een reeks suggesties gegeven worden voor verbetering.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Bedrijfs- en verzekeringsartsen hebben inzicht in wat de patiënt met kanker bezig houdt.
 • Begeleiden van patiënten met kanker is maatwerk.
 • Bedrijfs- en verzekeringsartsen kennen de valkuilen in de communicatie met de patiënt met kanker.

Spreker:
Ton Jenner, bedrijfsarts en bedrijfsartsconsulent oncologie


  12.40

De patiënt versus de bedrijfsarts

De patiënt bestaat niet maar De bedrijfsarts bestaat ook niet. Beiden zijn individuen die ieder vanuit hun eigen expertise het gesprek aangaan. Het is de kunst om gezamenlijk te ontdekken met welke behoefte en expertise beiden de match kunnen maken.

De patiënt heeft de opdracht om zo goed mogelijk onderlegd met de probleemstelling het gesprek in te gaan. De bedrijfsarts heeft de opdracht hier zo objectief mogelijk en vanuit zijn expertise te reageren.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • (Patiënten) communicatie en (bedrijf)arts communicatie.
 • Verbinden van patiënt en bedrijfsarts.
 • Vragen naar de vraag achter de vraag.

Spreker:
Jan Roelevink, belangenbehariger, Stg. Hematon


  13.00

Lunchpauze

  13.45

Sessieronde 1

De sessies zijn gericht op interventies om terug te keren naar het werk. Aan de hand van casuïstiek worden de volgende onderwerpen besproken in de sessies:

 • Hoe kunnen patiënten beter omgaan met vermoeidheid? - Karoline Bozelie
 • Ethische dilemma’s van de verzekeringsarts bij toepassen van de richtlijn - Haije Wind

Bekijk de inhoud van de sessies


  15.00

Middagpauze

  15.30

Sessieronde 2

De sessies zijn gericht op interventies om terug te keren naar het werk. Aan de hand van casuïstiek worden de volgende onderwerpen besproken in de sessies:

 • Veerkrachtige diagnostiek en behandelplanning bij psycho-oncologische klachten - Martin Appelo
 • Kanker en cognitieve veranderingen, en nu de aanpak daarvan! - Jan Verhoeven

Bekijk de inhoud van de sessies


  16.45

Einde

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen