Image
Verdiepingssessies  13.45
Ronde 1


1.1

Vermoeidheid na kanker, wat kunt u er aan doen?

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht van patiënten met kanker. Als een patiënt drie maanden na zijn laatste behandeling nog steeds kampt met deze vermoeidheid is sprake van ‘chronische vermoeidheid na kanker’: een aandoening die vaak niet vanzelf afneemt en die een enorme impact op iemands leven kan hebben. Tussen de 20 en 40 procent van de ex-patiënten heeft hier last van. In veel gevallen is er iets aan die vermoeidheid te doen. Het Helen Dowling deed wetenschappelijk onderzoek naar bestaande interventies, waaronder online behandelingen.

Na deze sessie weet u:

 • Meer over de impact van vermoeidheid na kanker.
 • Welke interventies er zijn en die u als bedrijfsarts kunt aanbieden.

Spreker:
Karoline Bozelie, GZ-psycholoog bij het Helen Dowling Instituut1.2

Ethische dilemma’s van de verzekeringsarts bij toepassen van de richtlijn

Het beoordelen van werknemers bij wie de diagnose kanker is gesteld kan leiden tot dilemma’s bij verzekeringsartsen. De richtlijn Kanker en Werk geeft aanbevelingen hoe te handelen. Tot welke ethische dilemma’s kan het volgen van de richtlijn aanleiding geven en op welke wijze kan met die dilemma’s omgegaan worden. In de sessie volgt u de stappen van morele oordeelsvorming.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat een ethisch dilemma is.
 • Tot welke dilemma’s de richtlijn Kanker en Werk aanleiding kan geven.
 • Hoe morele oordeelsvorming kan helpen bij het bespreken van dilemma’s.

Spreker:
Em. Prof. dr. Haije Wind, Em. Bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde,  Amsterdam UMC, locatie AMC  15.30
Ronde 2


2.1

Veerkrachtige diagnostiek en behandelplanning bij psycho-oncologische klachten

Veerkracht vormt een buffer tussen stress en psychosociale klachten. Dit geldt zeker ook in de psycho-oncologie. Interventies worden daarom steeds vaker primair gericht op het optimaliseren van veerkracht (in plaats van op het reduceren van klachten). Deze sessie reikt u een hulpmiddel (‘De Tafel van Psychisch Welbevinden’) aan om als bedrijfsarts op basis van veerkrachtfactoren diagnostiek te doen en interventies te plannen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op arbeidsre-integratie na kanker.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Veerkracht vormt een buffer tussen stress en psychopathologie: het is daarom geïndiceerd om interventies te richten op het optimaliseren van veerkracht.
 • De Tafel van Psychisch Welbevinden is een praktisch hulpmiddel voor veerkracht gerelateerde diagnostiek en interventieplanning.
 • Veerkracht gerelateerde arbeidsintegratie is te organiseren als een samenwerkingsproject.

Spreker:
Martin Appelo, vrijgevestigd psycholoog2.2

Kanker en cognitieve veranderingen, en nu de aanpak daarvan!

Kanker, daarmee samenhangende emotionele aspecten en vooral ook de behandeling van kanker kunnen cognitieve veranderingen uitlokken. Subtiele cognitieve veranderingen, hebben regelmatig een grote impact op het functioneren. Er is veel aandacht voor de realiteit van de cognitieve problemen bij kanker. De aanpak die gevolgd kan worden wanneer de tijd deze problemen niet zal oplossen, blijft vaak onderbelicht. Hoe kan de bedrijfsarts deze mensen met cognitieve veranderingen informeren, stimuleren en de juiste keus maken? 

U bent na deze sessie in staat:

 • Beleid af te stemmen op de determinanten van cognitieve veranderingen bij kanker.
 • Te adviseren bij arbeidsverzuim door cognitieve veranderingen bij kanker.
 • Re-integratie daarbij aan te laten sluiten op een kwalitatieve benadering.

Spreker:
Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueel therapeut en directeur van Condite