Image
SprekersDesiree Dona

Desiree Dona is bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige in de oncologie bij het Radboudumc. Haar missie: arbeid als behandeldoel op de kaart zetten.
Desiree verzorgt samen met Cobi Oostveen een basispresentatie over de richtlijn Kanker en Werk.

Martin Appelo

Martin Appelo is zelfstandig GZ-Psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Hij geeft lezingen en workshops op basis van jarenlange praktische en wetenschappelijke ervaring met ernstig psychisch lijden en met interactieproblemen tussen mensen, binnen teams en in organisaties.
Martin verzorgt een sessie over veerkrachtige diagnostiek en behandelplanning bij psycho-oncologische klachten.

Jan Verhoeven

Jan is psycholoog, fysio-manueel therapeut en directeur van Condite, gespecialiseerd bureau voor individuele begeleidingstrajecten gericht op zelfstandig functioneren en werkhervatting van de cliënten. Cognitieve re-integratie is hun specialisatie. Jan is ook hij docent bij- en nascholing.
Jan verzorgt een sessie over kanker en cognitieve veranderingen, en nu de aanpak daarvan!Cobi Oostveen

Cobi Oostveen is zelfstandig bedrijfsartsconsulent oncologie. Ze heeft extra expertise op de thema’s “kanker en werk”,  “vitaliteit” en “mental coaching”. Ze ondersteunt en motiveert zowel de individuele werkende als een werkgever, met vragen en uitdagingen op diverse thema’s.
Cobi verzorgt samen met Desiree Dona een basispresentatie over de richtlijn Kanker en Werk.

Haije Wind

Sinds oktober 2017 is Haije Wind met emeritaat. Daarvoor was hij werkzaam als bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC. Op dit moment werkt hij op tijdelijke basis bij UWV afdeling SMZ/CEC, waar hij zich vooral bezighoudt met opleiden.
Haije verzorgt een lezing over 
wat bedrijfs- en verzekeringsartsen aan de richtlijn Kanker en Werk hebben en een sessie over ethische dilemma’s van de verzekeringsarts bij toepassen van de richtlijn.

Jan Roelevink

Jan Roelevink is belangenbehartiger bij stg. Hematon met de portefeuille kanker en werk als aandachtsgebied. Daar is hij ook ervaringsdeskundig coach kanker en werk. Hiervoor werkte hij als zelfstandig ondernemer de financiële dienstverlening.
Jan verzorgt een lezing over de patiënt versus de bedrijfsarts.William Yang

William Yang studeerde theologie en sociale wetenschappen en promoveerde in 2018 op een dissertatie in de religiewetenschappen. William nam in 1990 het initiatief tot het Taborhuis voor psycho-spirituele ondersteuning voor mensen met kanker en in 2018 tot kleinschalige Taborcirkels met landelijke verspreiding.
William verzorgt een lezing over de diagnose kanker: een existentiële crisis in zingeving en identiteit.

Ton Jenner

Ton Jenner is bedrijfsarts en bedrijfsartsconsulent oncologie (baco) in de regio’s Twente en Achterhoek. Als bedrijfsartsconsulent oncologie is hij ook secretaris van het landelijk baco-platform en geeft hij onder andere voordrachten en workshops voor beroepsbeoefenaren in de oncologie en voor patiëntenorganisaties.
Ton verzorgt een lezing over ervaringen van de patiënt met kanker en de bedrijfs- en verzekeringsarts.

Machteld Wymenga

Machteld Wymenga is internist oncoloog in het Medisch Spectrum Twente, en medisch manager van de vakgroep interne geneeskunde en van het oncologisch centrum van het MST. Daarnaast is zij voorzitter van de commissie BOM (beoordeling oncologische middelen van de NVMO (Nederlandse vereniging voor Medische Oncologie) en bestuurslid van de NVMO.
Machteld verzorgt een lezing over nieuwe behandelingen voor kanker: en werk(t het?).Karoline Bozelie

Karoline Bozelie is als GZ-psycholoog werkzaam bij het Helen Dowling Instituut en is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met  lichamelijke klachten zoals chronisch vermoeidheid en pijn tijdens en na de behandeling van kanker. Dit naast de behandeling van de psychologische gevolgen van de behandeling van kanker. Op het Helen Dowling Instituut is veel ervaring met de (online) behandeling van vermoeidheid bij kanker.
Karoline verzorgt een sessie over vermoeidheid na kanker, wat kunt u er aan doen?